Zabezpieczenie przed utratą dochodu

 

Wykonywanie wolnego zawodu coraz częściej wiąże się z pracą na kontrakcie lub własną działalnością gospodarczą. Wypadek lub choroba architekta, lekarza czy prawnika może skutkować pozbawieniem dochodu przez dłuższy czas. Można się przed tym chronić, bo na rynku są już dostępne rozwiązania gwarantujące stabilność finansową, nawet gdy sami nie możemy normalnie pracować.

 

Popularny wśród osób wykonujących wolne zawody oraz menadżerów i przedsiębiorców – kontrakt lub własna działalność, daje ograniczone poczucie bezpieczeństwa finansowego w razie choroby lub wypadku.

Dla tej grupy profesjonalistów niemożność wykonywania pracy, to utrata podstawowego źródła dochodu często także dla rodziny. W przypadku działalności, która wiąże się z prowadzeniem własnego biura, pracowni lub gabinetu – to także konieczność pokrycia związanych z tym zobowiązań finansowych.

Czynsz za wynajmowany lokal, raty za sprzęt czy zobowiązania wobec pracowników stanowią koszt, który niezależnie od niezdolności do pracy trzeba pokryć. Gdy dodać regularne zobowiązania z życia prywatnego może się okazać, że oszczędności na przysłowiową „czarną godzinę” są niewystarczające.

Co zrobić, aby zabezpieczyć środki na pokrycie zobowiązań i nie narażać się na utratę płynności finansowej?

 

Ubezpieczenie dla specjalistów

 

Na rynku dostępnych jest wiele rozwiązań, które zapewniają ochronę przed zdarzeniami losowymi. Jednym z najskuteczniejszych jest ubezpieczenie utraty dochodu.

Polisa gwarantuje wypłatę odszkodowania w przypadku kilku scenariuszy: czasowej niezdolności do pracy, całkowitej trwałej niezdolności do pracy, inwalidztwa i śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku (NNW).

Podobne programy do tej pory były dostępne wyłącznie na zachodnich rynkach ubezpieczeń. Teraz z takiej ochrony można skorzystać także w Polsce.

 

Rekompensata utraconego dochodu

Ubezpieczenie utraty dochodu opiera się na dwóch składowych: niezdolności do pracy powstałej w wyniku choroby oraz będącej następstwem nieszczęśliwego wypadku.

Rekompensata utraty dochodu jest określana na podstawie dotychczasowych przychodów – co pozwala utrzymać dotychczasowy poziom życia i regulować zobowiązania, mimo przerwy w wykonywaniu zawodu.

Ubezpieczenie jest elastyczne i przewiduje aż 10 wariantów począwszy od 500 zł tygodniowo. Poziom zabezpieczenia dochodów może być naprawdę wysoki i maksymalnie może wynosić 10 tys. zł. tygodniowo.

 

Ochrona może obejmować bardzo długi czas. Ubezpieczyciel ze względu na skomplikowany uraz czy przedłużającą się rekonwalescencję przewidział 104 tygodniowy okres wypłaty świadczeń.

Warunkiem jest tylko, by stan pacjenta rokował poprawę zdrowia. W przeciwnym razie zamiast tygodniowego świadczenia utraty dochodu wypłaca jest świadczenie przewidziane za całkowitą niezdolnością do pracy.

Dodatkowo jest możliwość rozszerzenia ochrony o uprawienie sportów podwyższonego ryzyka, np. żeglarstwa, narciarstwa czy jazdy konnej.

 

W zakresie ochrona NNW

Ważnym elementem polisy  jest ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), które pozwala na wypłatę całej sumy ubezpieczenia. Jest to możliwe w 4 sytuacjach: śmierci, trwałego inwalidztwa, nieodwracalnej utraty wzroku lub trwałej niezdolności do pracy.

Świadczenie trwałej, całkowitej niezdolności do pracy należne będzie osobie, która w wyniku wypadku stanie się osobą niezdol do wykonywania swojego dotychczasowego zawodu, a nie do wykonywania jakiegokolwiek pracy zarobkowej.

 

Sumę ubezpieczenia można zdefiniować samodzielnie – dostępnych jest aż 15 wariantów – od 100 tys. zł do 5 mln.

Do ubezpieczenia mogą także przystąpić najbliżsi – małżonek lub partner życiowy oraz dzieci. Program daje dużą swobodę wyboru sumy gwarancyjnej także dla poszczególnych członków rodziny, a każdą z osób można ubezpieczyć na inną sumę.

 

Ile to kosztuje?

Czy taka ochrona jest droga? To zależy od kilku czynników, takich jak:

  • wybór sumy ubezpieczeniowej,
  • wielkość przychodu podlegającego ochronie,
  • oraz historia dotychczas przebytych chorób.

Ubezpieczenie jest zawierane na rok ale składkę można opłacić w ratach. Przeciętnie płacone składki mieszczą się w przedziale 300 – 400 zł kwartalnie.

 

W wyborze optymalnej ochrony pomoże doradca klienta. 

 

Ubezpieczenie utraty dochodu skierowane jest do osób, które wykonują zawód o wysokiej specjalizacji, w oparciu o własną działalność gospodarczą lub umowę zlecenie. Może stać się narzędziem umożliwiające przetrwanie trudnych chwil życia zawodowego i prywatnego.

 

Masz wątpliwości jak się ubezpieczyć? Skontaktuj się z naszym Doradcą Klienta:

 

Katarzyna Jaworska

tel. 698 436 099

 


 

Copyright by Wikryst

WIKRYST Katarzyna Jaworska

e-mail: wikryst@interia.pl
ul. Jana Pawła II 44, 06-100 Pułtusk
NIP: 568 142 65 23, REGON 146900644