UBEZPIECZENIA DLA ADWOKATÓW

 

     


 

 

   OC OBOWIĄKOWE DLA ADWOKATA

 

  Program obowiązkowego ubezpieczenia OC dla adwokatów składa się z dwóch elementów:

  

 •    OC Podstawowe – ubezpieczenie indywidualne
 •    OC Dodatkowe – ubezpieczenie grupowe

 

   DLA KOGO?

   Ubezpieczenie jest skierowane do adwokatów wykonujących zawód na zasadach określonych w ustawie – Prawo o adwokaturze.

   

   ZALETY UBEZPIECZENIA

   

   OC PODSTAWOWE

 •    Szeroki zakres sum gwarancyjnych

   Od 50 tys. do 1 mln euro – na każde zdarzenie osobno.

 •    Rekomendowane przez Naczelną Radę Adwokacką

   Stworzone przy udziale NRA, odpowiada potrzebom środowiska adwokatów

 •    Atrakcyjne ceny

   Przykładowo: za ubezpieczenie na sumę 500 tys. euro, miesięczna składka wynosi 218 zł.

 •   Ochrona pracowników adwokata

  Obejmuje aplikantów, praktykantów i pracowników Ubezpieczonego.

 •   Wykluczenie prawa ubezpieczyciela do regresu

  Bez dodatkowej płatności

 •   Dodatkowa ochrona adwokata obejmuje szkody dotyczące:

       – działalności biura

       – zniszczenia lub zaginięcia dokumentów,

       – wyrządzone pracownikom,

       – odpowiedzialności adwokata pełniącego funkcje kuratora,

       – wyrządzone w życiu prywatnym,

       – następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).

 •   Usługa asysty prawnej

  Ubezpieczenie jest naliczane automatycznie, do każdego OC Podstawowego, gdy suma gwarancyjna przekroczy lub (w opcji) gdy jest równa 100 tys. euro.

 

  OC DODATKOWE

  Ubezpieczenie jest naliczane automatycznie, do każdego OC Podstawowego, gdy suma gwarancyjna przekroczy lub (w opcji) gdy jest równa 100 tys. euro.

 

 •   Jedna suma gwarancyjna - 250 tys. euro

 •   Niska składka - tylko 10 zł miesięcznie
 •   Przedłużony okres zgłaszania szkody - Warunkowo do 36 miesięcy po wygaśnięciu ubezpieczenia.

 

 


      

      OC NADWYŻKOWE KANCELARII ACT COMMITTED

 

   Ubezpieczenie OC nadwyżkowe dla kancelarii adwokackich jest innowacyjnym produktem zapewniającym wszechstronną ochronę ubezpieczeniową. Dzięki zróżnicowanym    okresom zgłaszania roszczeń i szerokiemu wachlarzowi sum gwarancyjnych, można łatwo dopasować polisę do indywidualnych potrzeb kancelarii, w zależności od rodzaju i skali prowadzonych spraw.

 

 DLA KOGO? 

  Ubezpieczenie może być wykupione indywidualnie przez adwokata lub przez kancelarię, zespół lub spółkę adwokatów. Jako jedyna firma na rynku ubezpieczamy także spółki cywilne.

 

  ZALETY UBEZIECZENIA

  

 •   Szeroki zakres sum gwarancyjnych

  od 250 tys. zł do 4  mln zł

 •   Rekomendowane przez Naczelną Radę Adwokacką

  Stworzone przy udziale NRA, odpowiada potrzebom środowiska adwokatów.

 •   Atrakcyjne rabaty  – nawet do 35%

  łączna suma zniżek za bezszkodowość i kontynuację

 •   Wydłużony okres ochrony

  Szkoda może być zgłoszona także po wygaśnięciu ubezpieczenia pod warunkiem, że zdarzenie powodujące szkodę zaszło w okresie trwania ubezpieczenia – jedynym ograniczeniem są terminy przedawnień roszczeń wynikających z k.c.

 •   Ubezpieczenie podwykonawców

  Obejmuje również szkody wyrządzone przez podwykonawców współpracujących z kancelarią.

 •   Gwarancja wypłacenia odszkodowania

  Wykluczenie prawa do regresu ubezpieczyciela – również w przypadku szkody podwykonawcy.

 •   Ubezpieczenie dokumentów

  Dodatkowo można objąć ochroną zniszczenie lub zaginięcie dokumentów.

 •   Minimum formalności

  Całość procedury odbywa się przez internet. Jedyny dokument wymagany do wystawienia polisy to wniosek ubezpieczeniowy.

 •   Ratalny schemat płatności

  Składkę można zapłacić w 2, 4 lub 12 ratach.

 


 

    UBEZPIECZENIE OC NADWYŻKOWE KANCELARII CLAIMS MADE

 

  Ubezpieczenie OC Nadwyżkowe Kancelarii Prawnej jest innowacyjnym produktem zapewniającym wszechstronną ochronę ubezpieczeniową. Dzięki wydłużonemu okresowi zgłaszania roszczeń i szerokiemu wachlarzowi sum gwarancyjnych, można łatwo dopasować polisę do indywidualnych potrzeb kancelarii adwokackiej, w zależności od rodzaju i skali prowadzonych spraw.

 

  DLA KOGO?

  Ubezpieczenie może być wykupione indywidualnie przez adwokata lub przez kancelarię, zespół lub spółkę adwokatów. Jako jedyna firma na rynku ubezpieczamy także spółki cywilne.

 

  ZALETY

 •   Szeroki zakres sum gwarancyjnych

  Od 1 mln do 20 mln zł.

 

 •   Rekomendowane przez Naczelną Radę Adwokacką

  Stworzone przy udziale NRA, odpowiada potrzebom środowiska adwokatów.

 •   Atrakcyjne rabaty  – nawet do 35%

  łączna suma zniżek za bezszkodowość i kontynuację

 •   Wydłużony okres ochrony

  Szkoda musi zostać zgłoszona w okresie trwania ubezpieczenia oraz warunkowo 36 miesięcy po jego wygaśnięciu.

 •   Ubezpieczenie podwykonawców

  Obejmuje również szkody wyrządzone przez podwykonawców współpracujących z kancelarią.

 •   Gwarancja wypłacenia odszkodowania

  Wykluczenie prawa do regresu ubezpieczyciela – również w przypadku szkody podwykonawcy.

 •   Ubezpieczenie dokumentów

  Dodatkowo można objąć ochroną zniszczenie lub zaginięcie dokumentów.

 •   Minimum formalności

  Całość procedury odbywa się przez internet. Jedyny dokument wymagany do wystawienia polisy to wniosek ubezpieczeniowy.

 


 

  

 

 


 

Copyright by Wikryst

WIKRYST Katarzyna Jaworska

e-mail: wikryst@interia.pl
ul. Jana Pawła II 44, 06-100 Pułtusk
NIP: 568 142 65 23, REGON 146900644