Oferujemy profesjonalne bezpłatne doradztwo kredytowe i leasingowe. Dopasujemy ofertę pod wymogi każdego Klienta. Pomożemy  wybrać najkorzystniejsze rozwiązanie kredytowe. Dzięki nam cały proces współpracy z bankiem przebiega sprawniej, co prowadzi do szybszej realizacji Państwa celu.

 

 

Co powinieneś wiedzieć o kredycie ?

1)      OPROCENTOWANIE KREDYTU składa się z:

% = marża + stopa referencyjna

Marża = jest to część stała oprocentowania kredytu, która kształtuje koszt kredytu. Nasz doradca dołoży wszelkich starań aby wynegocjować jak najniższą marżę banku.

 

Stopa referencyjna = jest częścią zmienną kredytu, która zmienia się w zależności od zapisu w umowie co: 3, 6, albo 12 miesięcy. Stopa referencyjna jest stopą rynkową (zależną od szeregu czynników rynkowych), na wysokość której banki nie mają wpływu. Jest ona powiązana ze stopą banku centralnego - w przypadku kredytu w PLN stóp NBP ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej (w zależności od waluty kredytu zależna od: dla  PLN - WIBOR, dla  CHF - LIBOR CHF, dla  USD - LIBOR USD, dla  EUR - EURIBOR).

 

2)       OPŁATY OKOŁO KREDYTOWE.

Bardzo często przy wyborze kredytu sugerujemy się wyłącznie marżą. Musimy wziąć pod uwagę, że banki stosują różnego rodzaju opłaty około kredytowe, które mogą zwiększyć koszt kredytu:

a)      Prowizja za udzielenie kredytu – bezzwrotna opłata ponoszona w momencie uruchomienia kredytu. Jest ona ponoszona procentowo w stosunku do wartości kredytu (np. 2%. Kwota kredytu: 200000 PLN, kwota prowizji: 4000 PLN). Część banków umożliwia wrzucenie prowizji do kwoty kredytu (co oznacza, że będziemy spłacań nie 200000 PLN tylko 204000 PLN).

Niektóre banki proponują klientów promocję „0% prowizji”.

Banki również zamieniają prowizję na ubezpieczenie (np. na życie, od utraty pracy), co jest bardziej korzystne dla klienta.

b)      Inne ubezpieczenie – część banków przy kredycie dodatkowo wymaga ubezpieczeń (np. na życie, od utraty pracy).  W niektórych bankach jest możliwość ubezpieczenia życia w zewnętrznej instytucji ubezpieczeniowej z podpisaniem cesji na bank.

c)       Ubezpieczenie „pomostowe” do czasu ustanowienia hipoteki - Jest to opłata ustalana procentowo od wartości kredytu, pobierana w ramach ubezpieczenia spłaty kredytu na okres do prawomocnego wpisania hipoteki na rzecz banku do Księgi Wieczystej. Po uzyskaniu wpisu, bank uzyskuje zabezpieczenie hipoteczne, a więc ubezpieczenie wygasa i opłata przestaje być pobierana. W części banków zamiast odrębnej prowizji, ubezpieczenie to jest pobierane poprzez podwyższenie oprocentowania, które jest odpowiednio obniżane po ustanowieniu hipoteki.

d)      Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego - jest wymagane, gdy udział środków własnych kredytobiorcy jest niższy niż 20% wartości nieruchomości. Wtedy składka na ubezpieczenie jest określana procentowo i płatna gotówką w stosunku do brakującego wkładu własnego. Niektóre banki stosują podwyższenie marży banku np. o 0,25% do momenty spłaty 20% kapitału kredytu.

e)      Opłata za wcześniejszą spłatę kredytu - zwykle klauzula ta obowiązuje przez pierwsze 3 lata od podpisania umowy, ale czasem ten okres wynosi 5 lat, a czasem – nie ma go w ogóle. Jeśli jednak klauzula obowiązuje, gdybyśmy w tym czasie chcieli spłacić kredyt (bo np. wygraliśmy w Lotto, albo otrzymaliśmy duży spadek), może nas to kosztować – w zależności od banku – od 1 do 5 procent pierwotnej kwoty kredytu. Po ukończeniu obowiązywania tej klauzuli możemy spłacić/nadpłacić kredyt bez żadnych dodatkowych kosztów.

f)       Opłata za wycenę nieruchomości – w większości bankach opłata za wycenę nieruchomości spoczywa na kliencie. Bank wysyła swojego rzeczoznawcę, a przy podpisaniu umowy kredytowej (w niektórych bankach podczas analizy wniosku przez bank) klient musi go opłacić (w zależności czy mieszkanie czy dom od 100 do nawet 800 złotych)

g)      Ubezpieczenie nieruchomości – w momencie uzyskania kredytu hipotecznego mieszkanie które jest kredytowane przez bank musi być ubezpieczone od ognia i innych zdarzeń losowych. Ubezpieczenie może być zrobione w banku z ubezpieczycielem z którym bank współpracuje lub indywidualnie z uzyskaniem cesji na bank.

 

3)      RATY RÓWNE CZY MALEJĄCE:

Na ratę kredytową składają się części: kapitałowa i odsetkowa. Ich proporcje są różne w zależności od wybranego rodzaju raty. W wypadku rat malejących, każda z nich składa się z równej części kapitałowej i malejącej części odsetkowej. Oznacza to, że wraz z okresem spłaty kredytu, zmniejsza się wysokość miesięcznych zobowiązań. Raty równe z kolei charakteryzują się rosnącą częścią kapitałową i malejącą częścią odsetkową. Od początku spłacamy więcej odsetek niż kapitału. Z czasem sytuacja odwraca się. Nie wpływa to jednak na wysokość miesięcznych zobowiązań, które zawsze są takie same. Przy ratach malejących trzeba mieć większą zdolność kredytową i raty początkowo są o około 20-35% większe, ale odsetki które oddamy do banku są zdecydowanie mniejsze.

 

 


 

Copyright by Wikryst

WIKRYST Katarzyna Jaworska

e-mail: wikryst@interia.pl
ul. Jana Pawła II 44, 06-100 Pułtusk
NIP: 568 142 65 23, REGON 146900644