UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE BENEFIA

O Towarzystwie

BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA Vienna Insurance Group (dawna nazwa Royal Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA) specjalizuje się w indywidualnych ubezpieczeniach na życie oraz Bankassurance. Stawia sobie za cel oferowanie swoim Klientom najwyższej jakości produktów i usług ubezpieczeniowych.

Kapitał akcyjny BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA Vienna Insurance Group został podniesiony do kwoty 220.763.700 złotych, w wyniku połączenia dwóch spółek należących do grupy Vienna Insurnce Group- Royal Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. i BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA Vienna Insurance Group. Tak wysoki kapitał dodatkowo wzmacnia wiarygodność finansową Towarzystwa, jest to jeden z najwyższych kapitałów akcyjnych wśród firm ubezpieczeniowych. Jest gwarancją siły i stabilności Towarzystwa, a z drugiej strony stanowi o potencjale inwestycyjnym firmy i zainteresowaniu akcjonariuszy szybkim rozwojem spółki.

Właścicielem Towarzystwa jest VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Städtische Versicherung AG – wiodąca austriacka grupa ubezpieczeniowa w Europie Środkowo – Wschodniej ze 180-letnią tradycją (posiada 100% akcji). Poza Austrią Grupa prowadzi działalność na terenie: Białorusi, Bułgarii, Chorwacji, Gruzji, Republiki Czeskiej, Niemiec, Węgier, Liechtensteinu, Polski, Rumunii, Serbii i Czarnogóry, Słowacji, Ukrainy i Rosji. Ma również swoje przedstawicielstwa we Włoszech i w Słowenii oraz wiele milionów klientów w całej Europie Środkowo-Wschodniej.

BENEFIA - OCHRONA

Produktem ubezpieczeniowym Benefii dostępnym w sieci Asist jest Nowe Terminowe Ubezpieczenie na Życie Benefia-Ochrona. Jest to prosta polisa, którą cechuje wysoka suma ubezpieczenia oraz niska składka. Wiek wstępu to 18-64 lata. Ubezpieczony ma do wyboru jeden z trzech okresów ubezpieczenia: 1 rok, 5 lub 10 lat. Nie jest wymagana ankieta medyczna. Co bardzo istotne, wysokość stawki pozostaje stała przez cały okres ubezpieczenia.

Warunki ubezpieczenia:

•Suma ubezpieczenia - nawet do 1 000 000 zł,

•Okres ubezpieczenia 1 rok, 5 lat lub 10 lat,

•Wiek przystąpienia do ubezpieczenia od 18 do 64 lat,

Ochrona ubezpieczeniowa:

•Zgon Ubezpieczonego 100% SU,

•Zgon Ubezpieczonego w NW 150% SU,

•Zgon Ubezpieczonego w NW Komunikacyjnym 200% SU.

Ubezpieczenie cechuje prosta i szybka procedura wystawienia polisy. Podczas kontaktu z klientem wypełnia się uproszczony wniosek, ocena ryzyka i akceptacja ubezpieczenia odbywa się przez telefon, zaś polisa dostarczana jest do klienta pocztą lub poprzez e-mail. Ponadto ogromnym atutem tego ubezpieczenia są unikatowe rozwiązania, powszechna dostępność i niskie koszty, co przekłada się na atrakcyjną wysokość składki.

Główne atuty tego ubezpieczenia to:

  • wiek wstępu 18-64 lat,

  • terminowe ubezpieczenia na 1 rok, 5 lub 10 lat,

  • tanie ubezpieczenia pod kredyt,

  • prosta obsługa dla Agenta,

  • stała składka przez cały czas trwania umowy.


 

Copyright by Wikryst

WIKRYST Katarzyna Jaworska

e-mail: wikryst@interia.pl
ul. Jana Pawła II 44, 06-100 Pułtusk
NIP: 568 142 65 23, REGON 146900644