UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE POLISA-ŻYCIE

O Towarzystwie

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie „Polisa-Życie” SA działa od 18 lat, oferuje indywidualne i grupowe ubezpieczenia na życie. Nowatorskie podejście do tworzenia produktów zapewniających przyszłość i bezpieczeństwo swoich klientów wyróżnia to towarzystwo na polskim rynku. Właścicielem Polisy-Życie jest Vienna Insurance Group – austriacki koncern ubezpieczeniowy będący liderem ubezpieczeń w Europie Środkowej i Wschodniej.

W sieci Asist oferujemy trzy produkty ubezpieczeniowe: „Super Grupa”, „Bezpieczny na drodze” oraz „Otwarte Ubezpieczenie na Życie VIP”. Oferta „Super Grupa” została przygotowana wyłącznie dla sieci Asist, ubezpieczenia oferowane są wariancie znanym z grupowych ubezpieczeń w zakładach pracy, jednakże w Asist są dostępne dla indywidualnych klientów. Oferta obejmuje dwa warianty ubezpieczeń różniących się wysokością składki, wysokością oraz zakresem ubezpieczenia.

„SUPER GRUPA” – otwarte ubezpieczenie na życie

Ubezpieczenie otwarte „Super Grupa” ukierunkowane jest na zabezpieczenie standardu życia i zdrowia osób z różnych środowisk zawodowych i grup społecznych. Oferta dostępna jest dla osób w wieku 18-55 lat. Jest to ubezpieczenie grupowe podobne do polis dostępnych w zakładach pracy, jednakże wariant ten jest dostępny dla wszystkich, niezależnie od tego czy klient prowadzi działalność gospodarczą, uprawia wolny zawód, studiuje, poszukuje pracy, jest rolnikiem indywidualnym itp. Ponadto w ofercie "Super Grupa" dla Asist nie ma wyłączenia odpowiedzialności za zgon rodzica/teścia po 80 roku życia. Świadczenie zostanie wypłacone w całości bez względu na wiek rodzica/teścia oraz staż w ubezpieczeniu klienta. Produkt „Super Grupa” przygotowany jest w dwóch wariantach różniących się wysokością świadczenia i wysokością miesięcznej składki.

 

Zakres ubezpieczenia

Karencja

Łączna wysokość świadczenia

1.

Zgon Ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego przy pracy (kwota łącznie ze świadczeniami za zgon Ubezpieczonego, zgon NW i NWK)

 

100 000,00 zł

50 000,00 zł

2.

Zgon Ubezpieczonego w wyniku wypadku przy pracy (kwota łącznie ze świadczeniem za zgon Ubezpieczonego i zgon NW)

 

80 000,00 zł

40 000,00 zł

3.

Zgon Ubezpieczonego w wyniku wypadku lądowego (kwota łącznie ze świadczeniem za zgon Ubezpieczonego i zgon NW)

 

60 000,00 zł

40 000,00 zł

4.

Zgon Ubezpieczonego w wyniku wypadku lotniczego (kwota łącznie ze świadczeniem za zgon Ubezpieczonego i zgon NW)

 

60 000,00 zł

40 000,00 zł

5.

Zgon Ubezpieczonego w wyniku wypadku wodnego (kwota łącznie ze świadczeniem za zgon Ubezpieczonego i zgon NW)

 

60 000,00 zł

40 000,00 zł

6.

Zgon Ubezpieczonego w wyniku NW (kwota łącznie ze świadczeniem za zgon Ubezpieczonego)

 

40 000,00 zł

20 000,00 zł

7.

Zgon ubezpieczonego w wyniku choroby (zawał serca, udar mózgu) (kwota łącznie ze świadczeniem nr 9)

 

40 000,00 zł

20 000,00 zł

8.

Zgon małżonka Ubezpieczonego w wyniku NW (kwota łącznie ze świadczeniem nr 11)

 

25 000,00 zł

15 000,00 zł

9.

Zgon ubezpieczonego

3

20 000,00 zł

10 000,00 zł

10.

Trwała całkowita niezdolność Ubezpieczonego do pracy w wyniku NW

 

10 000,00 zł

8 000,00 zł

11.

Zgon małżonka/konkubenta Ubezpieczonego

6

5 000,00 zł

5 000,00 zł

12.

Zgon rodziców Ubezpieczonego w wyniku NW (płatne łącznie ze świadczeniem za zgon rodziców Ubezpieczonego)

 

4 200,00 zł

2400,00 zł

13.

Zgon rodziców małżonka Ubezpieczonego w wyniku NW (płatne łącznie ze świadczeniem za zgon rodziców małżonka Ubezpieczonego)

 

4 200,00 zł

2 400,00 zł

14.

Zgon Ubezpieczonego powodujący osierocenie dziecka (bez względu na liczbę dzieci)

6

4 000,00 zł

2 500,00 zł

15.

Poważne zachorowanie Ubezpieczonego obejmujące (płatność za KAŻDE ZDARZENIE występujące podczas ubezpieczenia): kleszczowe zapalenie opon mózgowych i mózgu, borelioza, nowotwór złośliwy, zawał serca, udar mózgu, niewydolność nerek, zabieg na naczyniach wieńcowych, transplantacja narządów, ciężkie oparzenie (min 20% ciała), śpiączka, choroba Creutzfelda-Jakoba, wszczepienie sztucznej zastawki serca, utrata wzroku, utrata słuchu, utrata mowy, stwardnienie rozsiane z trwałym ubytkiem neurologicznym, wirusowe zapalenie wątroby typu B będące wynikiem wykonywania obowiązków służbowych, transfuzji krwi lub dializy, wirusowe zapalenie wątroby typu C, zakażenie wirusem HIV, będące wynikiem wykonywania obowiązków służbowych, transfuzji krwi lub dializy.

6

4 000,00 zł

3 000,00 zł

16.

Narodziny martwego dziecka Ubezpieczonemu

 

4 000,00 zł

3 000,00 zł

17.

Zgon dziecka Ubezpieczonemu w wyniku NW

 

4 000,00 zł

3 000,00 zł

18.

Leczenie specjalistyczne Ubezpieczonego (płatność za KAŻDE ZDARZENIE występujące podczas ubezpieczenia): chemioterapia, radioterapia, wszczepienie kardiowertera/defibrylatora, wszczepienie rozrusznika serca (stymulatora), ablacja, dializoterapia, terapia interferonowa

 

4 000,00 zł

3 000,00 zł

19.

Narodziny dziecka Ubezpieczonemu

9

2 000,00 zł

1 100,00 zł

20.

Zgon dziecka Ubezpieczonego

3

2 000,00 zł

1 500,00 zł

21.

Zgon rodziców Ubezpieczonego

6

2 000,00 zł

1 000,00 zł

22.

Zgon rodziców małżonka Ubezpieczonego

6

2 000,00 zł

1 000,00 zł

23.

Poddanie się Ubezpieczonego operacji chirurgicznej – obejmuje 539 operacji (płatne przy pobycie minimum 3 dni):

24.

- I klasy

 

1 000,00 zł

1 000,00 zł

25.

- II klasy

 

500,00 zł

500,00 zł

26.

- III klasy

 

250,00 zł

250,00 zł

27.

Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w wyniku NW (za każdy 1 % trwałego uszczerbku na zdrowiu)

 

400,00 zł

300,00 zł

28.

Pobyt ubezpieczonego na oddziale intensywnej opieki medycznej (za każdy dzień pobytu trwającego 1 lub więcej dni; płatne łącznie ze świadczeniem za pobyt w szpitalu)

 

140,00 zł

130,00 zł

29.

Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w wyniku NW (za każdy dzień pobytu trwającego 4 lub więcej dni)

6

100,00 zł

90,00 zł

30.

Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu (za każdy dzień pobytu trwającego 4 lub więcej dni)

 

40,00 zł

30,00 zł

 

Składka miesięczna

 

74 zł

44 zł

„Bezpieczny na Drodze”

„Bezpieczny na drodze” to Ubezpieczenie na Życie i Następstw Wypadków Komunikacyjnych od 18 do 65  roku życia (umowa może być wieloletnia, maksymalnie do 65 roku życia). Obejmuje ochroną Ubezpieczającego na terenie całego świata.

Zgon w wyniku NNWK

RENTA MIESIĘCZNA

Uszczerbek na zdrowiu za 1%

Pobyt w szpitalu

Pobyt na OIOM

SKŁADKA ROCZNA

100 000zł

1 000 zł

100zł

100zł

100zł

140 zł

 

 

 

 


Otwarte Ubezpieczenie na Życie VIP

Otwarte Ubezpieczenie na Życie VIP to ubezpieczenie charakteryzujące się bardzo szerokim zakresem ochrony ubezpieczeniowej, połączonym z wysokimi sumami ubezpieczenia przy bardzo atrakcyjnej składce. Polisa jest przygotowana w dwóch wariantach różniących się wysokością składki. Suma ubezpieczenia stanowiąca podstawę do ustalania wysokości świadczeń wynosi aż 100 000zł. Ubezpieczony objęty jest ochroną przez 24 godziny na dobę, w kraju i za granicą.

 

Zakres ubezpieczenia:

WARIANT I

WARIANT II

Karencja

1.

Zgon Ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego

150 000 zł

200 000 zł

 

2.

Zgon Ubezpieczonego w wyniku NW

100 000 zł

150 000 zł

 

3.

Zgon NATURALNY - Ubezpieczonego

50 000 zł

100 000 zł

3 mies.

4.

Zgon małżonka/konkubenta w wyniku NW

12 500 zł

25 000 zł

 

5.

Zgon dziecka w wyniku NW

6 250 zł

12 500 zł

 

6.

Poważne zachorowanie Ubezpieczonego,  nowotwór złośliwy,  zawał serca, udar mózgu, niewydolność nerek, pomostowanie naczyń wieńcowych (by-pass) transplantacja jednego z głównych narządów, ciężkie oparzenie, śpiączka, wystąpienie choroby Creutzfeldta - Jakoba.

2 500 zł

5 000 zł

6 mies.

7.

Zgon rodziców lub macochy/ojczyma Ubezpieczonego w wyniku NW

1 250 zł

2 500 zł

 

8.

Zgon rodziców lub macochy/ojczyma małżonka Ubezpieczonego w wyniku NW

1 250 zł

2 500 zł

 

9.

Rehabilitacja Ubezpieczonego w wyniku NW + ASSISTANSE (pomoc dla ciebie i współmałżonka/ki

- dostarczenie leków w wyniku choroby, pokrycie kosztów leków do 300zł. )

2 000 zł

2 000 zł

 

10.

Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w wyniku NW płatne za 1%

500 zł za 1%

750 zł za 1%

 

11.

Trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku zawału serca lub udaru mózgu płatne za 1%

125 zł za 1%

250 zł za 1 %

 

12.

Pobyt Ubezpieczonego na Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej OIOM (za 1 dzień pobytu)

100 zł

200 zł

6 mies.

13.

Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w wyniku NW
(za 1 dzień pobytu)

50 zł

100 zł

 

Składka miesięczna:

60 zł

100 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osoby, którym udzielana jest ochrona ubezpieczeniowa w ramach Otwartego Ubezpieczenia VIP objęte są programem „Pakiet Usług Assistance”:

 

Szeroki zakres usług Assistance m. in.

Pokrycie kosztów do kwoty:

dostarczenie do miejsca pobytu leków zaordynowanych przez lekarza prowadzącego w sytuacji gdy Ubezpieczony lub małżonek Ubezpieczonego w następstwie choroby lub nieszczęśliwego wypadku wymaga leżenia

       1 600 zł

pokrycie kosztów  leków dostarczonych do miejsca pobytu w sytuacji gdy Ubezpieczony lub Małżonek Ubezpieczonego w następstwie choroby lub nieszczęśliwego wypadku - wymaga leżenia

       300 zł

transport medyczny z miejsca zamieszkania do odpowiedniej placówki medycznej

1 600 zł

transport medyczny z placówki medycznej do miejsca zamieszkania

     1 600 zł

transport  medyczny z placówki medycznej do placówki medycznej

      1 600 zł

pomoc domowa  oraz pielęgniarska 

       500 zł

organizacja procesu rehabilitacyjnego

        600 zł

organizacja wypożyczenia albo zakupu sprzętu rehabilitacyjnego

         400 zł

pomoc psychologa

      1 600 zł

wizyta lekarska w przypadku nieszczęśliwego wypadku

     1 600 zł

wizyta  pielęgniarki w przypadku nieszczęśliwego wypadku

     1 600 zł


 

Copyright by Wikryst

WIKRYST Katarzyna Jaworska

e-mail: wikryst@interia.pl
ul. Jana Pawła II 44, 06-100 Pułtusk
NIP: 568 142 65 23, REGON 146900644