O Towarzystwie

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA powstało w 1920 roku. Jest jedną z najstarszych i największych firm ubezpieczeniowych w Polsce. Akcjonariuszami WARTY są niemiecka Grupa Talanx i japoński ubezpieczyciel Meiji Yasuda. Wraz z innymi spółkami należącymi do Talanx w Polsce WARTA tworzy bardzo mocną grupę ubezpieczeniową, zajmującą drugą pozycję na rynku.

Domeną działalności firmy są ubezpieczenia majątkowe i osobowe. Oferta WARTY kierowana jest do bardzo szerokiej grupy klientów indywidualnych i korporacyjnych. Klientom indywidualnym Towarzystwo oferuje m.in. ubezpieczenia komunikacyjne, majątkowe, osobowo-turystyczne i odpowiedzialności cywilnej.

Firmom działającym w różnych branżach WARTA oferuje specjalistyczną i kompleksową ochronę ubezpieczeniową, zgodną ze standardami Unii Europejskiej. Oferta dla przedsiębiorstw zawiera zarówno produkty all risks dla dużych podmiotów gospodarczych, jak i pakiety dla małego i średniego biznesu. Warunki ubezpieczenia konstruowane są indywidualnie, dzięki czemu są dostosowane do specyfiki prowadzonej działalności i indywidualnych potrzeb przedsiębiorcy. Kompleksowa oferta zawiera zestaw produktów chroniących mienie, działalność oraz finanse firmy. Towarzystwo jest też liderem w ubezpieczeniach morskich i lotniczych.

 

Ubezpieczenie OC z pomocą na drodze

Oferowane przez WARTĘ ubezpieczenie OC to m.in.:

 • Najszybciej przyznawane zniżki dla ostrożnych kierowców - 60 proc. upustu na OC komunikacyjne przyznawane jest przychodzącym do WARTA klientom powyżej 30 roku życia, już po 3 latach jazdy bez wypadku. Dodatkowo osoby w wieku powyżej 35 lat nie muszą spełniać warunku wcześniejszego posiadania umów OC, co oznacza, że wystarczy legitymować się bezszkodowym doświadczeniem w jeździe np. autem służbowym, żeby mieć zniżki na auto prywatne.
 • Wysokie limity odpowiedzialności - mając polisę OC w Warta, klient nie ryzykujes że z własnej kieszeni będzie musiał płacić za szkody wyrządzone autem. Warta pokrywa roszczenia poszkodowanych aż do 2,5 mln euro, w przypadku szkód na osobie, czyli np. urazów powstałych w wyniku wypadku. Do 500 tys. euro odpowiada za zniszczone przez klienta mienie, np. inne auto, dom, infrastrukturę drogową. A co najważniejsze to limity na każde zdarzenie, które przytrafi się w ciągu roku.
 • Holowanie i pomoc informacyjna po wypadku (assistance Standard) - mając OC w WARCIE, klient może liczyć na to, że sz telefoniczny konsultant Warty krok po kroku powie mu, co należy zrobić po wypadku oraz zorganizuje holowanie auta, ale tylko do 100 km.
 • Szeroki zakres terytorialny - OC WARTA obowiązuje w Polsce oraz krajach UE i państw sygnatariuszy Jednolitego Porozumienia między Biurami Narodowymi. Łącznie to 32 państwa. Podstawowy pakiet pomocy na drodze dodawany do polisy OC działa tylko w kraju. Kupując szerszy pakiet assistance, klient gwarantuje sobie pomoc również za granicą. Na krótki wyjazd można też dokupić krótkoterminowe ubezpieczenie assistance Podróżnik 15.

Ubezpieczenie Autocasco (AC)

Warta proponuje ubezpieczenie AC w dwóch wariantach:

 • Autocasco Standard - elastyczna oferta dla posiadaczy aut starszych niż 3 lata. Ubezpieczenie samochodu tylko na wypadek stłuczki i działania żywiołów lub dodatkowo od kradzieży. Naprawa w autoryzowanych stacjach obsługi (ASO) lub w sieci warsztatów niezależnych.
 • Autocasco Komfort - dla posiadaczy stosunkowo nowych (do 6 lat), zadbanych aut. Najszerszy zakres ubezpieczenia auta: bez udziałów własnych, z naprawą w ASO oraz ubezpieczeniem bagażu w cenie.Kupującym nowy samochód proponujemy gwarancję utrzymania sumy ubezpieczenia równej wartości zakupu auta przez trzy lata.

Porównanie wariantów:

Zakres ubezpieczenia Autocasco Komfort Autocasco Standard
Ochrona przed skutkami wypadku i działania żywiołów wg formuły all risks TAK TAK
Odpowiedzialność nawet za najmniejsze uszkodzenia (brak tzw. franszyzy integralnej) TAK TAK
Ubezpieczenie od kradzieży, włamania, dewastacji TAK TAK
Bez dopłat po wypłacie odszkodowania w celu uzupełnienia sumy ubezpieczenia TAK Opcja
Odszkodowanie wyliczane według kosztów zakupu oryginalnych części z logo producenta auta (bez uwzględnienia tzw. amortyzacji) TAK Opcja
Koszty naprawy liczone według stawek autoryzowanych stacji obsługi TAK Opcja
Pełne odszkodowanie bez potrąceń (tzw. udziałów własnych) TAK Opcja
Odpowiedzialność wg wartości auta wpisanej w polisie TAK NIE
Dla nowych samochodów: trzyletnia gwarancja wyliczania odszkodowania według wartości wpisanej na fakturze TAK NIE
Ubezpieczenie bagażu TAK NIE
Assistance w wariancie Złotym w cenie TAK NIE
 
Zobacz OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AC STANDARD
 
Zobacz OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AC KOMFORT

 

NNW Komunikacyjne

Oferowane przez WARTĘ ubezpieczenie NNW to m.in.:

 • Elastyczność w kształtowaniu zakresu ochrony i wysokości świadczeń w razie wypadku - NNW Komunikacyjne może gwarantować nie tylko wysokie wypłaty dla wszystkich pasażerów poszkodowanych w wypadku komunikacyjnym. Dobierając odpowiedni zakres ubezpieczenia klient może uzyskać ochronę również w wypadkach innych niż komunikacyjne.
 • Możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie - wybierając ubezpieczenie w wariancie Komfort klient może przystąpić do atrakcyjnego grupowego ubezpieczenia WARTA Życie. Gwarantuje ono nie tylko wypłatę w razie śmierci, ale też min. w razie niezdolności do pracy czy utraty zdrowia na skutek wypadku. Na przykład osierocone na skutek wypadku dziecko może liczyć na wypłatę 45 tys. zł.
 • Dodatkowe świadczenia w razie wypadku za granicą - Jeśli nieszczęśliwy wypadek zdarzy się poza granicami RP i konieczny jest transport ubezpieczonego do Polski WARTA zwraca takie koszty. Jeśli ubezpieczony zmarł na skutek wypadku – pokrywamy koszty sprowadzenia zwłok lub prochów.
 • Dodatkowe świadczenia w razie wypadku za granicą - Jeśli nieszczęśliwy wypadek zdarzy się poza granicami RP i konieczny jest transport ubezpieczonego do Polski WARTA zwraca takie koszty. Jeśli ubezpieczony zmarł na skutek wypadku – pokrywamy koszty sprowadzenia zwłok lub prochów.
 • Kumulacja wypłat z różnych wariantów umowy - Zawierając umowę w wariancie Komfort i przystępując do grupowego ubezpieczenia WARTA Życie, klient może – w razie wypadku komunikacyjnego - zagwarantować sobie dwie wypłaty z tytułu trwałej niezdolności do pracy. Dodatkowo z umowy podstawowej w wersji Standard będzie mógł liczyć na wypłatę z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu.
Zobacz OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NNW
 

Ubezpieczenie WARTA MOTO Assistance

Oferowane przez WARTĘ ubezpieczenie MOTO Assistance to m.in.:

 • Warianty assistance dopasowane do potrzeb klienta - pomoc tylko w razie wypadku niedaleko od domu, czy pełne wsparcie w razie kłopotów z autem w dowolnym miejscu w Polsce i wiele usług dodatkowych min. pomoc w razie rozładowania akumulatora, samochód zastępczy czy organizację wymiany opon. W WARCIE klient może wybrać wariant assistance, który odpowiada jego potrzebom.
 • Podstawowa pomoc po wypadku dla każdego - każdy kupujący w WARCIE polisę OC czy AC w ramach assistance Standard, dostaje gwarancję podstawowej pomocy po wypadku: holowanie pojazdu do 100 km, informację serwisową czy usługę przekazania wiadomości. Jeśli chce mieć gwarancję pomocy również w razie awarii i innych zdarzeń (np. przedziurawienia opony, braku paliwa itp.) i szerszy zakres ochrony – może wybrać jeden z trzech pozostałych wariantów assistance.
 • Pomoc w razie awarii nawet bez względu na wiek pojazdu - tylko w najdroższym wariancie Platynowym WARTA limituje wiek pojazdu, który może być objęty ochroną (pojazd nie starszy niż 10 letni). W przypadku pozostałych wariantów wiek pojazdu nie ogranicza ani dostępności, ani zakresu ochrony. A to oznacza, że WARTA może pomóc nie tylko w razie wypadku, ale też awarii czy innych zdarzeń losowych np. przedziurawienia opony czy braku paliwa.
 • Holowanie do wskazanego miejsca, nawet bez limitu kilometrów - każdy kupujący OC lub AC w WARCIE dostaje gwarancję organizacji i pokrycia kosztów holowania auta po wypadku do 100 km od miejsca zdarzenia. Kupując jeden z trzech wariantów assistance, klient może liczyć na holowanie również w razie awarii i to nawet bez limitu kilometrów na terenie RP.
 • Kompleksowa pomoc w razie awarii - w ramach odpłatnych pakietów assistance, w przypadku awarii WARTA podejmie próbę usprawnienia auta na miejscu lub odholuje samochód do warsztatu. W wariantach assistance Złoty + oraz Platynowy WARTA oferuje w przypadku awarii auto zastępcze na 5 dni.

Wariany Assistance w Warta:

 • Assistance Standard to wariant gwarantujący pomoc tylko w razie wypadku. Klient możesz liczyć m.in. na pokrycie kosztów holowania po wypadku do 100 km od miejsca zdarzenia, pomoc informacyjną czy przekazanie wiadomości.
 • Assistance Złoty to wariant gwarantujący pomoc nie tylko w razie wypadku (bez względu na odległość od domu), ale też awarii, kradzieży czy innych zdarzeń losowych (jeśli zdarzenie ma miejsce powyżej 25 km od miejsca zamieszkania). Zapewnia też prawo do wynajmu samochodu zastępczego po wypadku lub kradzieży nawet na 5 dni.
 • Assistance Złoty+ to wariant gwarantujący pomoc nie tylko w razie wypadku, ale też awarii, kradzieży czy innych zdarzeń losowych bez względu na odległość od domu. Zapewnia też prawo do wynajmu samochodu zastępczego po wypadku lub kradzieży nawet na 10 dni, a w razie awarii nawet na 5 dni.
 • Assistance Platynowy to obecnie jeden z najszerszych na rynku wariantów assistance. Gwarantuje m.in. holowanie bez limitu kilometrów na terenie Polski, wynajem pojazdu zastępczego po wypadku lub kradzieży nawet na 15 dni (a nawet na cały okres naprawy w warsztacie partnerskim WARTY), a po awarii na 5 dni, a nawet organizację wymiany opon.
Zobacz OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASSISTANCE


Ubezpieczenie WARTA Auto Szyby

Oferowane przez WARTĘ ubezpieczenie Auto Szyby to m.in.:

 • Szybka bezgotówkowa naprawa szyby - dzięki WARTA Auto Szyby klient może naprawić sobie szybę bez angażowania swoich środków korzystając z sieci warsztatów współpracujących z WARTĄ. Naprawa lub wymiana szyby przeprowadzana jest w najbliższym specjalistycznym autoryzowanym warsztacie w terminie uzgodnionym z klientem. Proste naprawy WARTA przeprowadza również w miejscu zamieszkania klienta.
 • Naprawa szyby bez utraty zniżek na polisę AC - mając ubezpieczenie WARTA Auto Szyby, klient może naprawić stłuczoną czy pękniętą szybę i nie straci zniżek z tytułu braku szkód na polisę AC. Gdyby nie to ubezpieczenie, klient musiałby korzystać ze swojego ubezpieczenia AC, a to oznacza, że przy odnowieniu polisy na kolejny rok płaciłb wyższe składki.
 • Szeroki zakres ochrony i niska cena - już za 69zł rocznie, klient może mieć ubezpieczone szyby na terenie całej Polski od uszkodzeń powstałych, np. przy próbie włamania czy przez kamień który wypadnie spod kół innego pojazdu. To dwa-trzy razy mniej niż zwykła naprawa odprysku na szybie czołowej i kilka razu mniej niż jej wymiana.
 • Pokrycie kosztów parkingu - jeśli naprawa szyby przez przedstawiciela WARTY nie jest możliwa w ciągu 24 h od zgłoszenia szkody, WARTA pokryje koszty parkingu strzeżonego przez maksymalnie 48 godzin, do kwoty nie wyższej niż 500 zł brutto. 
Zobacz OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTO SZYBY

 

Poza powyższymi produktami WARTA oferuje pełną gamę ubezpieczeń majątkowych, podróżnych, osobowych i dla biznesu. O szczegóły zapytaj doradcę w WIKRYST. 
 

Copyright by Wikryst

WIKRYST Katarzyna Jaworska

e-mail: wikryst@interia.pl
ul. Jana Pawła II 44, 06-100 Pułtusk
NIP: 568 142 65 23, REGON 146900644