UBEZPIECZENIA AVIVA

O Towarzystwie

Aviva - to globalna marka finansowa, piąta co do wielkości grupa ubezpieczeniowa na świecie. To młoda i nowoczesna marka, za którą stoi dziedzictwo ponad trzech wieków działalności firm ubezpieczeniowych - w tym najstarszej na świecie firmy ubezpieczeniowej z 1696 roku - Hand in Hand, a także Commercial Union, General Accident i Norwich Union.

Aviva działa w 27 krajach Europy, Ameryki Północnej, Azji i regionu Pacyfiku. Należy do prestiżowego grona 100 największych spółek notowanych na giełdzie w Londynie, co świadczy o jej ogromnym potencjale finansowym. Obsługuje na całym świecie ponad 50 milionów Klientów. W gronie osób korzystających z usług firm ubezpieczeniowych zjednoczonych pod marką Aviva znaleźli się na przestrzeni lat: Winston Churchill, Isaac Newton, J.F. Kennedy, Agatha Christie, Freddie Mercury oraz rodzina Guinessów.

Aviva osiąga roczne przychody na poziomie blisko 50 miliardów funtów i zarządza aktywami o wartości ponad 364 miliardów funtów (ok. 2 bilionów złotych) - to prawie 5 razy więcej niż wyniósł polski budżet w 2008 roku.

Grupa Aviva w Polsce (dawniej Commercial Union) działa od 1992 roku. Obecnie obejmuje sześć spółek i jest jedną z największych instytucji finansowych naszym kraju. Grupa Aviva w Polsce obsługuje ponad 3 miliony klientów i zarządza aktywami o wartości ponad 55 miliardów zł. Kluczowym obszarem działalności grupy są indywidualne ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia majątkowe i długoterminowe inwestycje.

W Domu W Drodze

W Domu W Drodze - to podstawowy pakiet ubezpieczeniowy jaki Aviva przygotowała do sprzedaży przez agentów ubezpieczeniowych. Pakiet składa się z kompleksowego ubezpieczenia komunikacyjnego oraz dodatkowo, w ramach pakietu, ubezpieczenia domów lub mieszkań.

Ubezpieczenie komunikacyjne

W skład ubezpieczenia komunikacyjnego pakietu "W Domu W Drodze" wchodzą następujące ubezpieczenia:

  • ubezpieczenie OC
   • możliwość wykupienia opcji ochrony zniżki za bezszkodową jazdę,
   • bezpłatna Zielona Karta, możliwość dokupienia w każdym momencie trwania ochrony.

 

  • ubezpieczenie Autocasco
   • pojazd zastępczy na 14 dni,
   • 380 warsztatów w całej Polsce,
   • ubezpieczenie zgubienia kluczy lub zniszczenia dokumentów gratis,
   • brak konsumpcji sumy ubezpieczenia,
   • "nowy za stary " - możliwość otrzymania takiego samego pojazdu jak utracony, w przypadku kiedy ubezpieczony samochód pochodził od dealera i używany był nie dłużej niż 12 miesięcy,
   • assistance w wariancie podstawowym gratis

 

  • ubezpieczenie Assistance
   • ubezpieczający ma prawo wyboru jednego z 4 wariantów ubezpieczenia Assistance: podstawowego, rozszerzonego, maksymalnego lub navi,
   • brak ograniczeń dotyczącego roku produkcji auta,
   • opcjonalny pojazd zastępczy.

 

  • ubezpieczenie NNW
   • wysokie sumy ubezpieczenia - 50 000 zł dla kierowcy oraz po 50 000 zł dla każdego z pasażerów,
   • pokrycie kosztów operacji plastycznej do 1000 euro - bez dodatkowej opłaty składki.

 

  • ubezpieczenie szyb - klient nie traci zniżek za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia w Aviva

 

 • ubezpieczenie ochrony prawnej

  Przedmiotem ubezpieczenia jest ochrona prawna interesów ubezpieczonego oraz osób upoważnionych przez niego do kierowania pojazdem. Zakres ubezpieczenia to:

  • pomoc informacyjna,
  • pokrycie kosztów ochrony prawnej do 15 000 zł.

 

Zobacz OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA "W DRODZE"Ubezpieczenie domu lub mieszkania

W skład ubezpieczenia domów lub mieszkań pakietu "W Domu W Drodze" wchodzą następujące ubezpieczenia:

 • ubezpieczenie od pożaru i innych zdarzeń losowych
 • ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem lub rozboju
 • ubezpieczenie od dewastacji
 • ubezpieczenie od stłuczenia
 • odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym
 • home assistance

Duża zaletą ubezpieczenia domu lub mieszkania w pakiecie "W Domu W Drodze" jest możliwość zawarcia ubezpieczenia mieszkania lub domu na okres krótszy niż rok, w przypadku, gdy klient posiada polisę mieszkaniową innego Towarzystwa.

 

Zobacz OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA "W DOMU W DRODZE"Pozostałe ubezpieczenia majątkowe

Poza pakietem "W Domu W Drodze" Aviva posiada bardzo bogaty wachlarz ubezpieczeń majątkowych. Wśród nich znajdują się następujące produkty:

  • ubezpieczenie lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych "Mój Apartament"

   Mój Apartament to kompleksowe ubezpieczenie oferowane w 2 wariantach: podstawowym i rozszerzonym. Zakres ubezpieczenia ustala Ubezpieczający - może on obejmować ubezpieczenie od pożaru i innych zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem lub rozboju, dewastacji, stłuczenia. Pakiet zawiera także opcję odpowiedzialności cywilnej oraz assistance. Mój Apartament to także zabezpieczenie kredytu lub pożyczki hipotecznej, z podstawowym zakresem ochrony, również dla domów lub lokali w trakcie budowy.

 

  • ubezpieczenie lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych "Moja Rezydencja"

   Moja Rezydencja to oferta z najszerszym zakresem ubezpieczenia oraz najwyższymi limitami odpowiedzialności, z możliwością rozszerzenia zakresu terytorialnego w ryzyku OC na Europę lub Świat oraz włączenia do umowy odpowiedzialności cywilnej najemcy, czyli ochrony w przypadku szkód wyrządzonych w mieniu właściciela najmowanej nieruchomości, a także usług assistance.

 

  • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków "Rozsądny Partner 1"

   Celem ubezpieczenia jest zapewnienie środków finansowych dla osób , które wymagają leczenia usprawniającego po wypadku lub , gdy proces leczenia jest długotrwały, odzyskanie pełnej sprawności jest niemożliwe i występuje konieczność zmiany pracy lub całkowita niezdolność do pracy.

 

  • GRONO - Grupowe Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków
   • grupy od 5 osób,
   • do wyboru 12 różnych świadczeń zawartych w klauzulach,
   • ubezpieczonymi mogą być również współmałżonkowie pracowników ubezpieczonych w ramach umowy GRONO wraz z dziećmi,
   • ubezpieczenie w formie imiennej lub bezimiennej.

 

  • ubezpieczenie "Partner w Podróży"

   Ubezpieczenie "Partner w Podróży" zapewnia ochronę podczas pobytu poza granicami RP oraz kraju rezydencji (kraj inny niż RP, którego obywatelstwo posiada Ubezpieczony), 24 godziny na dobę, podczas dowolnej liczby wyjazdów w okresie ubezpieczenia (12 miesięcy). Ochrona świadczona jest na terenie Europy oraz krajów basenu Morza Śródziemnego lub na terenie całego świata, w zależności od wybranego wariantu ubezpieczenia.

   Przedmiotem ubezpieczenia są:

   • koszty leczenia Ubezpieczonego i usługi assistance w wariancie podstawowym lub rozszerzonym świadczone na rzecz Ubezpieczonego;
   • odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego;
   • bagaż podróżny Ubezpieczonego.
   • opcjonalnie: trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW).

   Istnieje również możliwość rozszerzenia ubezpieczenia o:

   • odpowiedzialność za szkody powstałe w związku ?z rekreacyjnym uprawianiem narciarstwa lub snowboardu,
   • odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z rekreacyjnym nurkowaniem,
   • odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z wykonywaniem ciężkiej pracy fizycznej (szkody powstałe w związku z wykonywaniem innych prac są standardowo włączone w zakres ochrony).

 

  • ubezpieczenie "Partner Przedsiębiorcy"
   • ubezpieczenie mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych,
   • ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rozboju,
   • ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszelkiego ryzyka utraty lub uszkodzenia,
   • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej.

   Istnieje możliwość rozszerzenia standardowego zakresu ubezpieczenia o:

   • ubezpieczenie mienia od wandalizmu,
   • ubezpieczenie elementów szklanych od stłuczenia lub uszkodzenia,
   • ubezpieczenie gotówki podczas transportu,
   • ubezpieczenie mienia od przepięcia powstałego w wyniku wyładowania atmosferycznego,
   • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pracodawcy,
   • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za produkt,
   • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wadliwym wykonaniem prac lub usług,

   Dostępne są także pakiety branżowe:

   • Partner Wspólnoty Mieszkaniowej zakres podstawowy lub rozszerzony;
   • Partner Farmaceuty;
   • Partner Autodealera.

 

 • ubezpieczenie dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw - wersja pakietowa

  Ubezpieczenie dla Małych i średnich przedsiębiorstw to:

  • suma ubezpieczenia mienia określana jest w systemie na pierwsze ryzyko - brak zasady proporcji przy niedoubezpieczeniu,
  • brak konieczności sporządzania wykazu sprzętu elektronicznego,
  • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej w pakiecie ryzyk podstawowych,
  • możliwość ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka utraty lub uszkodzenia wyposażenia innego niż sprzęt elektroniczny,
  • możliwość zniesienia franszyz redukcyjnych we wszystkich ubezpieczeniach za wyjątkiem sprzętu elektronicznego,
  • atrakcyjne składki ubezpieczeniowe.

 

Copyright by Wikryst

WIKRYST Katarzyna Jaworska

e-mail: wikryst@interia.pl
ul. Jana Pawła II 44, 06-100 Pułtusk
NIP: 568 142 65 23, REGON 146900644