UBEZPIECZENIA PROAMA

Proama

Proama jest jedną z najmłodszych i najszybciej rozwijających się firm ubezpieczeniowych w Polsce. Z dniem 1 stycznia 2013 roku oficjalnie stała się częścią Generali PPF Holding, którego historia sięga 1831 roku. Generali jest obecnie dużą, międzynarodową organizacją, o stabilnej pozycji na rynku, działającej w 60 krajach, która osiągnęła w 2012 roku przypis składki brutto na poziomie 70 miliardów EUR.

Proama w 2012 roku sprzedała ponad 250 tys. Polis. Firma wyróżnia się na rynku, proponując klientom Osobistego Doradcę oraz zniżkę bonus-malus w wysokości 70% dla bezpiecznych i bezszkodowych kierowców. Proama oferuje ubezpieczenia OC i AC, obudowane w wachlarz produktów dodatkowych, takich jak: Super Assistance, NNW Komunikacyjne, NNW Domowe, Ochrona Prawna, czy Ubezpieczenie od Utraty Pracy. Od 2013 roku Proama oferuje także ubezpieczenia domów i mieszkań.

Proama jest laureatem godła Laur Konsumenta – Odkrycie 2012, jako marka "funkcjonująca na rynku od stosunkowo niedługiego czasu, ale już zdobywająca serca klientów" oraz Rynkowy Lider Innowacji 2012 – Jakość, Kreatywność, Efektywność.

Ubezpieczenie OC

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w ofercie Proama to:

 • nawet 70% zniżki dla dobrych, bezpiecznych kierowców,
 • osobisty Doradca, który służy radą i pomocą w trakcie wyboru, zakupu i trwania ubezpieczenia,
 • Zielona Karta w ramach pakietu OC (wysyłana pocztą na życzenie Klienta),
 • Assistance Wypadkowy w cenie pakietu (działający przez 24 godziny na dobę).

Assistance Wypadkowe dostępne bezpłatnie w ramach Pakietu OC w Proama gwarantuje dokonanie próby naprawy pojazdu na miejscu zdarzenia lub zapewnienie jego holowanie do warsztatu w przypadku, gdy naprawa nie będzie możliwa.

Assistance Wypadkowy to:

 • pomoc dostępna przez 24 godziny na dobę, niezależnie od odległości miejsca wypadku od miejsca zamieszkania ubezpieczonego,
 • naprawa pojazdu na miejscu wypadku (do 300 zł na jedno zdarzenie),
 • holowanie pojazdu z miejsca wypadku (do 400 zł na jedno zdarzenie),
 • holowanie pojazdu osoby poszkodowanej,
 • nielimitowany dostęp do serwisu z informacjami o:
  • najbliższych warsztatach naprawczych,
  • natężeniu ruchu,
  • trasach alternatywnych,
  • sklepach motoryzacyjnych,
  • stacjach paliw,
  • stacjach kontroli pojazdów,
  • możliwościach wynajmu samochodów,
 • pomoc na terytorium całej Polski.

Ubezpieczenie AC

Ubezpieczenie Autocasco (AC) pokrywa koszty naprawy samochodu uszkodzonego wskutek wszelkiego rodzaju zdarzeń losowych (np. wypadków drogowych, działania żywiołów czy też aktów wandalizmu), a także zapewnia rekompensatę w razie jego kradzieży. Proama oferuje ubezpieczenie AC zawsze w pakietach. Każdy pakiet AC zawiera, oprócz ubezpieczenia AC, również obowiązkowe ubezpieczenie OC.

Pakiet AC w Proama to:

 • nawet 70% zniżki dla bezszkodowych kierowców,
 • osobisty Doradca, który pomoże przy wyborze, zakupie oraz w trakcie trwania ubezpieczenia,
 • ochrona od wszelkich zdarzeń losowych, których wynikiem jest uszkodzenie samochodu (All-Risk), w tym jego kradzież,
 • ubezpieczenie OC, Zielona Karta oraz Assistance Wypadkowy w cenie pakietu,
 • elastyczne określenie udziału Klienta w szkodzie (franszyzy redukcyjnej) na poziomie 0 zł, 500 zł, 1 000 zł lub 2 000 zł,
 • brak amortyzacji części (zawsze w przypadku pakietu Casco ASO oraz w przypadku pakietu Casco Komfortowy, gdy Klient zdecyduje się na likwidację szkody w warsztacie, a nie na podstawie dowodów księgowych),
 • ochrona na terytorium Polski oraz większości państw europejskich,
 • możliwość wyboru spośród trzech wariantów: Casco ASO, Casco Komfortowy, Casco Optymalny.

Super Assistance

Super Assistance jest dobrowolnym ubezpieczeniem, dzięki któremu Klient otrzymuje pomoc w razie wypadku, awarii bądź kradzieży samochodu. Dzięki szerokiemu zakresowi ubezpieczenia, kierujący oraz pasażerowie mogą otrzymać pomoc na drodze, praktycznie w każdej sytuacji. Ubezpieczenie Super Assistance działa niezależnie od odległości miejsca zdarzenia od domu ubezpieczonego.

Ubezpieczenie Super Assistance w Proama zapewnia:

 • samochód zastępczy w przypadku kradzieży, awarii lub wypadku (do 7 dni),
 • dostarczenie paliwa, gdy go zabraknie w samochodzie (świadczenie nie uwzględnia ceny paliwa),
 • pomoc m.in. w przypadku: wlania niewłaściwego typu paliwa, zatrzaśnięcia kluczyków, rozładowania akumulatora czy uszkodzenia opony,
 • próbę naprawy samochodu na miejscu zdarzenia,
 • holowanie samochodu do warsztatu naprawczego,
 • odwiezienie pod dom samochodu naprawionego po wypadku lub awarii,
 • dostarczenie części zamiennych, niezbędnych do naprawy samochodu,
 • transport osoby ubezpieczonej do placówki medycznej,
 • hospitalizację dla kierowcy i pasażerów samochodu podczas pobytu za granicą, w razie zajścia wypadku lub poważnego zachorowania,
 • organizację przejazdu osoby bliskiej do miejsca hospitalizacji Ubezpieczonego,
 • usługi tłumacza - pomoc w przypadku unieruchomienia lub kradzieży pojazdu podczas pobytu za granicą,
 • dostęp do infolinii medycznej (m.in. porady lekarza dyżurnego, informacje o placówkach medycznych, działaniu leków, dietach),
 • serwis dla kierowców: informacje o trasie alternatywnej, stacjach paliw, natężeniu ruchu, korkach, najbliższych warsztatach, itp.

Super Assistance obowiązuje na terytorium Polski oraz większości państw europejskich.

NNW Komunikacyjne

Przedmiotem ubezpieczenia NNW Komunikacyjngo jest życie oraz zdrowie zarówno kierowcy, jak i pasażerów samochodu w sytuacjach związanych z użytkowaniem samochodu. Atuty ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Komunikacyjnego Proama:

 • wysoka suma ubezpieczenia (20 000 zł na Ubezpieczonego),
 • ubezpieczenie obejmuje trwały uszczerbek na zdrowiu oraz śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku.

NNW Komunikacyjne obowiązuje na terytorium Polski oraz większości państw europejskich.

NNW Domowe

Przedmiotem ubezpieczenia NNW Domowego jest życie i zdrowie posiadacza ubezpieczonego samochodu oraz całej jego rodziny (współmałżonek i dzieci), w sytuacjach niezwiązanych z użytkowaniem samochodu. Atuty ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Domowe Proama:

 • wysoka suma ubezpieczenia (20 000 zł na Ubezpieczonego),
 • dotyczy posiadacza ubezpieczonego samochodu i jego najbliższej rodziny (współmałżonek oraz dzieci), zamieszkującej we wspólnym gospodarstwie domowym,
 • szeroki zakres ubezpieczenia obejmujący, poza śmiercią w wyniku nieszczęśliwego wypadku i trwałym uszczerbkiem na zdrowiu, również pokrycie kosztów poniesionej operacji plastycznej oraz nabycia protez.

NNW Domowe obowiązuje na terytorium Polski oraz większości państw europejskich.

Ubezpieczenie od Utraty Pracy

Ubezpieczenie od Utraty Pracy pokryje koszty eksploatacji ubezpieczonego samochodu w przypadku utraty pracy lub umożliwi wypłatę Ubezpieczonemu jednorazowego świadczenia z tytułu wystąpienia całkowitej i trwałej niezdolności do pracy właściciela lub współwłaściciela samochodu. Atuty Ubezpieczenia od Utraty Pracy w Proama:

 • ubezpieczenie właściciela lub współwłaściciela samochodu, wskazanego w umowie ubezpieczenia (zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony lub określony, kończący się po wygaśnięciu ubezpieczenia),
 • w przypadku utraty pracy ubezpieczony otrzymuje:
  • zwrot miesięcznych kosztów paliwa (do 300 zł miesięcznie, maksymalnie przez okres 6 miesięcy),
  • refundację kosztów obowiązkowego badania technicznego (jedno świadczenie w trakcie trwania ubezpieczenia),
  • opłacenie składki za ubezpieczenie komunikacyjne Proama (opłacimy II ratę składki lub składkę za odnowioną na kolejny rok polisę w zakresie nie szerszym niż uprzednio zawarta polisa),
 • w przypadku trwałej i całkowitej niezdolności do pracy, Ubezpieczony otrzymuje wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości sumy ubezpieczenia.

Ubezpieczenie Ochrony Prawnej

W przypadku, gdy Ubezpieczony jest sprawcą wypadku lub poszkodowanym, Proama pokryje koszty związane z postępowaniem sądowym z nim związanym, w tym m.in. koszty opłat sądowych lub wynagrodzenie prawników. Atuty ubezpieczenia Ochrony Prawnej w Proama:

 • pokrycie kosztów koniecznej pomocy prawnej, m.in. w przypadku, gdy:
  • przeciwko Ubezpieczonemu wszczęto postępowanie karne w związku z popełnieniem wykroczeń lub przestępstw komunikacyjnych,
  • Ubezpieczonemu zatrzymano dowód rejestracyjny pojazdu lub prawo jazdy,
  • Ubezpieczony dochodzi roszczeń odszkodowawczych z tytułu czynów niedozwolonych lub z tytułu nienależytego wykonania umów naprawy, holowania i innych dotyczących obsługi pojazdu,
 • dowolność wyboru adwokata lub radcy prawnego,
 • pokrycie kosztów sądowych, notarialnych oraz wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego, opinii biegłych lub rzeczoznawców,
 • wysoka suma ubezpieczenia (10 000 zł),
 • dostęp do usług profesjonalnej Telefonicznej Asysty Prawnej, dzięki której za pośrednictwem telefonu lub poczty e-mail Klient może uzyskać m.in. informacje prawne o obowiązujących procedurach, otrzymać akty prawne, wzory pism, a także uzyskać opinię prawną, czy też pomoc w wyborze adwokata lub radcy prawnego.

 

Zobacz OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA
 

Copyright by Wikryst

WIKRYST Katarzyna Jaworska

e-mail: wikryst@interia.pl
ul. Jana Pawła II 44, 06-100 Pułtusk
NIP: 568 142 65 23, REGON 146900644