UBEZPIECZENIA LINK4

O Towarzystwie

Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń SA działa na polskim rynku od stycznia 2003 roku. Link4 było pierwszą firmą ubezpieczeniową w Polsce, oferującą ubezpieczenia komunikacyjne typu direct, czyli poprzez internet i telefon. Oferta Link4 to poza ubezpieczenimi komunikacyjnymi także ubezpieczenia mieszkaniai podróży.

Od 15 czerwca 2009 r. Link4 należy w całości do brytyjskiej grupy ubezpieczeniowej RSA, która działa w 130 krajach na całym świecie. Początki grupy RSA sięgają 1710 roku, kiedy w Wielkiej Brytanii powstała jedna z pierwszych firm oferujących ubezpieczenia osobom prywatnym – The Sun. W toku dalszych przekształceń w roku 1996 zmieniła się ona w Royal & Sun Alliance, a od roku 2008 działa pod marką RSA.

RSA ubezpiecza klientów na całym świecie. Zaufało jej ponad 20 milionów klientów zarówno indywidualnych, jak i firmowych, w tym także niektóre największe światowe korporacje. Dzięki możliwości korzystania z 300-letniego doświadczenia i globalnej siły RSA, Link4 doskonali swoje usługi i produkty, aby zaoferować Klientom nowy, światowt standard ubezpieczenia.

Linkt4 to także zaawansowana technologi, która oznacza 24-godzinny dostęp do profesjonalnych usług i pomocy powypadkowej dla Klienta. Klienci mogą szybko i bez wysiłku otrzymać pomoc w razie wypadku i naprawy uszkodzonych samochodów. Pomoc ze strony Link4 dociera do Klienta w ciągu maksymalnie 30 minut niezależnie od miejsca jego przebywania.

Link4 otrzymało wiele nagród i wyróżnień. Jest to pierwsza polska firma ubezpieczeniowa typu direct, która uzyskała certyfikat ISO 9001:2001 w zakresie likwidacji szkód.

Ubezpieczenie OC

Jest to jedna z najlepszych ofert na rynku. W ramach polisy Klient otzrymuje nie tylko podstawową ochronę ubezpieczeniową, ale również zorganizowane formy natychmiastowej pomocy w trudnych sytuacjach drogowych. OC w Link4 zapewnia pokrycie szkód majątkowych i osobowych, wyrządzonych osobom trzecim przez kierującego pojazdem w różnych sytuacjach drogowych, zwrot kosztów postępowania sądowego, jeśli będzie ono konieczne w celu wyjaśnienia okoliczności wypadku, bezpłatną Zieloną Kartę, a także wygodny certyfikat, honorowany przez policję, który Klient może wozić ze sobą zamiast całej polisy.

Dodatkwo Klient może skorzystać z Programu Pomocy z samochodem zastępczym, który obejmuje:

 • obecność przedstawiciela Link4 na miejscu wypadku, który na terenie całego kraju dojedzie w ciągu 30 minut od chwili zgłoszenia,
 • poradę telefoniczną, jak Klient powinien zachować się w razie wypadku z instrukcją udzielenia pierwszej pomocy włącznie,
 • bezpłatne holowanie do warsztatu lub, jeśli to możliwe, naprawę auta na miejscu zdarzenia o koszcie do wysokości 200 zł,
 • przekazanie wskazanej przez Klienta osobie pełnej informacji na temat wypadku. 

Ubezpieczenie AC

Link4 oferuje ubezpieczenie autocasco w dwóch wariantach: WARSZTAT i KOSZTORYS.

I wariant WARSZTAT:
Wypłata odszkodowania odbywa się na podstawie przedstawionych faktur wystawionych przez warsztat dokonujący naprawy.


II wariant KOSZTORYS:
Klient Otrzymuje kwotę odszkodowania na podstawie sporządzonej przez Link4 kalkulacji i dokonuje naprawy we własnym zakresie.

  Wariant WARSZTAT Wariant KOSZTORYS
Naprawa samochodu na podstawie faktur wystawionych przez warsztat na podstawie kosztorysu sporządzonego przez Link4
Stawki roboczogodzin uśredniona stawka roboczogodziny dla danego regionu 60zł netto
Rodzaj części

samochód:
od 0 - 5 lat - oryginalne,
od 6 - 10 lat - alternatywne

alternatywne

Zakres terytorialny AC wypadkowego obejmuje teren całej Europy (bez żadnych wyłączeń terytorialnych), natomiast AC kradzieżowego teren Europy (z wyłączeniem Rosji, Białorusi, Ukrainy oraz Mołdawii) .Bez względu na wiek pojazdu Klient ma możliwość wykupienia amortyzacji części. Odnawialna suma ubezpieczenia jest bezpłatna.

Pakiet OC+AC

Pakiet OC+AC obejmuje ubezpieczenie OC + Program Pomocy z samochodem zastępczym, nawet dla sprawcy kolizji oraz ubezpieczenie AC, ze specjalną ścieżką likwidacji szkody szybowej - Szyby 24 - która gwarantuje bezpłatną wymianę stłuczonej szyby w jednym z profesjonalnych warsztatów NordGlass, bez utraty przez Klienta posiadanych zniżek.

Ubezpieczenie Smart Casco

Ubezpieczenie Smart Casco to rodzaj autocasco (AC) w ograniczonej, a więc znacznie tańszej wersji. Gwarantuje wypłatę odszkodowania w sytuacji, gdy samochód zostanie skradziony lub uszkodzony w wyniku pożaru, wybuchu, uderzenia pioruna. Ubezpieczenie obejmuje:

 • rekompensatę zniszczeń w aucie, spowodowanych: pożarem lub wybuchem o przyczynie zewnętrznej, uderzeniem pioruna, kradzieżą oraz rabunkiem, podczas którego napastnik użyje wobec Klienta siły lub zagrozi jej użyciem;
 • możliwość ubezpieczenia nie tylko auta wraz z jego standardowym fabrycznym wyposażeniem, ale również wyposażenia dodatkowego, pod warunkiem, że jest ono zamontowane na stałe,
 • ochronę ubezpieczeniową na terenie kraju oraz całej Europy.

Ubezpieczenie Szyby 24

Szyby 24 to pierwsze w Polsce ubezpieczenie szyb samochodu na okoliczność ich uszkodzenia lub zniszczenia w wyniku wypadku, działania innych osób, nagłych zjawisk atmosferycznych albo innych czynników zewnętrznych. Ubezpieczenie obejmuje:

 • ochronę ubezpieczeniową czołowej, tylnej i bocznych szyb samochodu na wypadek uszkodzenia lub zniszczenia w wyniku zderzenia, działania osób trzecich, nagłych zdarzeń pogodowych oraz pożaru lub wybuchu, spowodowanego przyczyną zewnętrzną,
 • pokrycie kosztów naprawy lub wymiany uszkodzonej szyby w jednym z profesjonalnych warsztatów sieci NordGlass Serwis szyb samochodowych,
 • specjalny samochód serwisowy, w przypadku kiedy Klient woli usługę w miejscu zamieszkania lub na wybranym parkingu,
 • pokrycie kosztów parkowania uszkodzonego auta przez 48 godzin, jeżeli nie ma możliwości natychmiastowej naprawy.

Ubezpieczenie NNW

W ramach ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w Link4 Klient otrzymuje:

 • ochronę ubezpieczeniową dla siebie oraz innych użytkowników samochodu, 
 • możliwość samodzielnego określenia sumy ubezpieczenia, a także ilości i wysokości rat,
 • odszkodowanie w przypadku trwałych następstw nieszczęśliwego wypadku podczas użytkowania auta – uszczerbku na zdrowiu lub śmierci którejś z ubezpieczonych osób.

Auto Assistance

Auto Assistance w Link4 to ubezpieczenie w dwóch wariantach: Auto Assistance i Auto Assistance Plus. Pakiety można kupić na cały rok albo na krótszy okres, związany na przykład z zagranicznym wyjazdem czy urlopem.

Wariant podstawowy - Auto Assistance obejmuje:

 • pomoc w przypadku problemów technicznych samochodu spowodowanych awarią, wypadkiem, uszkodzeniem, kradzieżą lub aktem wandalizmu w Polsce czy Europie,
 • naprawę auta na miejscu zdarzenia,
 • holowanie unieruchomionego pojazdu z miejsca zdarzenia do wskazanego miejsca (do 100km),
 • pomoc przy wymienie koła.
 • pomoc w uruchomieniu pojazdu w przypadku rozładowania akumulatora,
 • dostarczenie paliwa w razie jego braku,
 • złomowanie pojazdu,
 • pomoc w otwarciu pojazdu w przypadku zniszczenia lub utraty kluczyków,
 • pokrycie kosztów parkowania pojazdu do 3 dni,
 • opiekę nad zwierzętami - jeśli w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania Klient zostanie przewieziony do szpitala. 

W ramach pakietu  do wyboru jedno z poniższych świadczeń:

 • samochód zastępczy w razie wypadku lub kradzieży aż do 7 dni.
 • nocleg w hotelu (dwie lub trzy gwiazdki), gdy odległość od miejsca zdarzenia do miejsca zamieszkania przekracza 20km
 • transport kierowcy i pasażerów do celu podróży lub miejsca zamieszkania, gdy odległość od miejsca zdarzenia do miejsca zamieszkania przekracza 20km.


Wariant rozszerzony - Auto Assistance Plus

Obejmuje swoim zakresem wszystkie świadczenia wariantu podstawowego oraz dodatkowo:

 • opieka nad dziećmi - jeżeli w trakcie zdarzenia assistance (nieszczęśliwy wypadek lub nagłe zachorowanie) Klient zostanie przewieziony do szpitala lub jest jedynym opiekunem dzieci.
 • transport sanitarny - ze szpitala do miejsca zamieszkania, w przypadku hospitalizacji powyżej 5 dni.
 • wizyta bliskiej osoby - w przypadku hospitalizacji i konieczności obecności osoby towarzyszącej (zaleconej przez lekarza) - pokrycie koszty zakwaterowania w hotelu (dwie lub trzy gwiazdki),
 • pomoc psychologa - pokrycie kosztu pierwszej wizyty,
 • kierowca zastępczy - jeśli uszkodzenia ciała lub okoliczności uniemożliwiają dalsze kierowanie pojazdem, pomoc w załatwieniu kierowcy zastępczego lub umożliwienie takiej pomocy wskazanej osobie (tylko w przypadku, gdy odległość od miejsca zdarzenia do miejsca zamieszkania przekracza 20km),
 • samochód zastępczy w razie awarii do 7 dni, a w razie wypadku lub kradzieży do 14 dni,
 • pomoc w przypadku zamarznięcia lub zatankowania niewłaściwego paliwa,
 • pomoc w wymianie żarówek.

Niezależnie od wybranego wariantu Klient zawsze może też skorzystać z:

 • infolinii medycznej,
 • informacji o: warunkach pogodowych, możliwości wypożyczenia pojazdu, połączeniach lotniczych, informacjach sportowych,
 • usługi pozwalającej przekazać informację wybranej osobie,
 • informacji drogowej, pozwalającej wyznaczyć najkrótszą i najszybszą trasę do celu podróży.

Ubezpieczenie od kradzieży

To proste ubezpieczenie dla osób obawiających się kradzieży swojego auta. Dzięki temu w sytuacji, gdy dojdzie do kradzieży samochodu Klient może liczyć na odszkodowanie, które pozwoli na zakup nowego auta. Ubezpieczenie dostepne jest dla:

 • osób, które wykupią obowiązkowe ubezpieczenie OC w Link4.
 • samochodów osobowych i osobowo-ciężarowych w wieku od 6 do 15 lat zarejestrowanych na terenie Polski,
 • właścicieli samochodów, którzy użytkują auto w celach prywatnych,
 • samochodów pierwszy raz ubezpieczonych w Link4 (jeśli samochód był już wcześniej ubezpieczony w Link4, wówczas zachęcamy do zapoznania się z ofertą Smart Casco)

W razie wypłaconego odszkodowania Klient nie traci zniżek z tytułu bezszkodowej jazdy. 

Ubezpieczenie Kluczyki+

Ubezpieczenie zapewnia uzyskanie odszkodowania w sytuacji kradzieży kluczyków do samochodu, tablic rejestracyjnych czy kradzieży lub zgubienia dowodu rejestracyjnego. Dzięki temu Klient nie będzie musiał ponosić kosztów związanych z wyrobieniem nowych dokumentów czy dorobieniem kluczyków z własnej kieszeni. 

 

Zobacz OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA
 

Copyright by Wikryst

WIKRYST Katarzyna Jaworska

e-mail: wikryst@interia.pl
ul. Jana Pawła II 44, 06-100 Pułtusk
NIP: 568 142 65 23, REGON 146900644