UBEZPIECZENIA AXA 

O Towarzystwie

AXA  to marka handlowa AVANSSUR S.A. Oddział w Polsce, podmiotu należącego do Grupy AXA - światowego lidera w zapewnianiu bezpieczeństwa finansowego. AXA obecna jest  w 61 krajach, zatrudnia 214 000 pracowników, zaufało jej 100 milionów Klientów. W 2011 roku Grupa AXA odnotowała przychody w wysokości 86,1 mld Euro oraz 4,3 mld Euro zysku.

AXA DIRECT rozpoczęła działalność w Polsce w listopadzie 2006 roku, oferując ubezpieczenia komunikacyjne dla właścicieli samochodów. AXA DIRECT oferuje pełną gamę ubezpieczeń komunikacyjnych. Produkty ubezpieczeniowe sprzedawane są w gotowych pakietach, obejmujących m.in. ubezpieczenie OC, AC, Assistance oraz Zieloną Kartę. Klienci mają także możliwość rozszerzenia zakresu ochrony swojego samochodu, wykupując dodatkowe opcje, takie jak ubezpieczenie NNW, ubezpieczenie od pożaru i kradzieży, czy ubezpieczenie szyb. Grupie AXA w Polsce zaufało do tej pory ponad 1 mln Klientów.

Ubezpieczenie OC

Oferowany przez AXA DIRECT Pakiet OC obejmuje ubezpieczenia:

 • OC – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, które chroni Cię przed odpowiedzialnością cywilną za szkody wyrządzone innym osobom w związku z ruchem Twojego samochodu.
 • Assistance MINI (w cenie Pakietu OC) – gwarantuje pomoc na drodze w nieprzewidzianych sytuacjach, 24 godziny na dobę.
 • Zielona Karta (w cenie Pakietu OC) – umożliwia wyjazd samochodem do wielu krajów, bez konieczności wykupywania dodatkowego ubezpieczenia.

Ubezpieczenie OC + AC

Ubezpieczenie OC+AC w AXA DIRECT nosi nazwę Pakiet Pełny, a w jego ramach klient otrzymuje ubezpieczenia:

 • OC – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, które chroni Cię przed odpowiedzialnością cywilną za szkody wyrządzone innym osobom w związku z ruchem Twojego samochodu.
 • AC – ubezpieczenie Autocasco gwarantujące pokrycie kosztów naprawy bądź odszkodowanie w wielu sytuacjach: od drobnych uszkodzeń (np.: stłuczki, wandalizmu), aż do szkody całkowitej (np.: utraty samochodu w wyniku pożaru, działania sił natury, kasacji w wypadku).
 • Zielona Karta (w cenie OC) – pozwala wyjechać za granicę samochodem bez wykupywania dodatkowego ubezpieczenia.
 • Assistance MINI (w cenie OC) – zapewnia pomoc przez 24 godziny na dobę w nieprzewidzianych sytuacjach, które zdarzają się na drodze (np. awaria, wypadek itp.)

Specjalnie dla Was Mariusz Pudzianowski przedstawia zalety ubezpieczenia Autocasco w AXA DIRECT. Sprawdź, jak możesz dopasować ofertę do potrzeb Twojego Klienta!

Tym razem Mariusz Pudzianowski przedstawi jeden z wariantów Autocasco AXA DIRECT - naprawę w ASO. Sprawdź, jak możesz dopasować ofertę do potrzeb Twojego Klienta!

W tym odcinku Mariusz Pudzianowski przedstawi kolejny wariant Autocasco AXA DIRECT – likwidację szkody na kosztorys, z zamiennikami. Sprawdź, jak możesz dopasować ofertę do potrzeb Twojego Klienta!

Ubezpieczenie Assistance

Assistance w AXA DIRECT gwarantuje pomoc na drodze, gdy przydarzy się awaria, wypadek, kradzież itp. Trzy warianty Assistance na Polskę i dwa na Europę pozwalają wybrać odpowiedni zakres ochrony i płacić jedynie za te potrzebne usługi.
AXA DIRECT świadczymy bardzo szeroki zakres usług Assistance, np.:

 • pomoc jak postępować w razie wypadku, awarii, kradzieży itp.
 • naprawę na miejscu lub holowanie samochodu,
 • holowanie samochodu osoby poszkodowanej,
 • otworzenie samochodu po zatrzaśnięciu kluczyków,
 • uruchomienie po rozładowaniu akumulatora,
 • pomoc przy zmianie koła,
 • transport pasażerów i kierowcy,
 • wynajem samochodu zastępczego,
 • pomoc w razie zatankowania niewłaściwego paliwa bądź jego zamarznięcia,
 • zorganizowanie i opłacenie noclegu,
 • usługę kierowcy zastępczego,
 • opiekę medyczną,
 • informacje o trasach przejazdu, utrudnieniach w ruchu itp.
 • i wiele innych świadczeń.

Ubezpieczenie NNW

AXA DIRECT gwarantuje świadczenie finansowe w przypadku urazu ciała lub śmierci w następstwie wypadku komunikacyjnego. Pozwala zabezpieczyć finansowo rodzinę w przypadku śmierci ubezpieczonego w wypadku komunikacyjnym.
Klient może wybrać odpowiednią sumę ubezpieczenia NNW: 10 000, 30 000, 40 000, 50 000, 150 000 i 250 000 zł. Klient ma również możliwość zdecydowania, czy NNW powinno obejmować tylko kierującego, czy też pasażerów.

Ubezpieczenie od pożaru i kradzieży

Dzięki ubezpieczeniu od pożaru i kradziezy w AXA DIRECT klient zabezpiecza się przed utratą samochodu w wyniku pożaru bądź kradzieży. Koszt tego ubezpieczenia jest bardzo atrakcyjny ze względu na zastosowany 15% lub 25% udział w odszkodowaniu (franszyza redukcyjna) w zależności od wieku pojazdu. Kupując to ubezpieczenie, klient zyskuje część ochrony, która normalnie świadczona jest dopiero przy zakupie Autocasco, a jednocześnie płaci niewielką składkę w porównaniu do Autocasco.

Ubezpieczenie szyb

Dzięki ubezpieczeniu szyb klient zabezpiecza się przed najczęściej występującym rodzajem szkody: szkodą szybową. Zapewnia sobie pokrycie kosztów naprawy lub wymiany szyb do kwoty 2000 zł. AXA DIRECT gwarantuje szybką naprawę (nawet w ciągu dwóch dni od daty zgłoszenia szkody) w renomowanej sieci warsztatów specjalizującej się w naprawach i wymianach szyb w samochodach. AXA DIRECT oferuje bezgotówkowe rozliczenie szkody z minimum formalności. Zgłoszenie szkody szybowej nie spowoduje utraty zniżek przy kontynuacji ubezpieczenia.

Ubezpieczenie Zielona Karta

Zielona Karta chroni klienta przed odpowiedzialnością za szkody wyrządzone osobom trzecim poza granicami kraju podczas podróży samochodem. Zielona Karta nie jest potrzebna przy podróżowaniu po następujących państwach Europy: Austria, Andora, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Łotwa, Luksemburg, Malta, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy oraz Węgry. W ich przypadku wystarczy ważna polisa ubezpieczenia OC AXA DIRECT. Zielona Karta wymagana jest przy wyjazdach do: Albanii, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Iranu, Izraela, Macedonii, Maroko, Mołdawii, Rosji, Czarnogóry, Tunezji, Turcji i na Ukrainę. Zielona Karta wydana przez AXA DIRECT obejmuje wszystkie wymienione kraje.

 

Zobacz OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA
 

Copyright by Wikryst

WIKRYST Katarzyna Jaworska

e-mail: wikryst@interia.pl
ul. Jana Pawła II 44, 06-100 Pułtusk
NIP: 568 142 65 23, REGON 146900644