UBEZPIECZENIA EUROP ASSISTANCE

O Towarzystwie

Europ Assistance Polska istnieje w Polsce od 1996 roku. Jest częścią międzynarodowej Grupy Europ Assistance Holding z siedzibą w Paryżu będącej pionierem usług typu assistance, niosącej pomoc w 208 krajach. Właścicielem Europ Assistance Holding jest jeden z sześciu największych koncernów finansowo-ubezpieczeniowych świata oraz trzecia co do wielkości grupa ubezpieczeniowa w Europie Generali France Group. Skonsolidowany dochód Grupy Europ Assistance wyniósł w 2011 roku 1448 mln. euro i stale rośnie.

Grupa Europ Assistance posiada 50-letnie doświadczenie w branży ubezpieczeń, a jej głównymi atutami są szybkość niesienia pomocy, kompleksowość działań oraz wysoka jakość oferowanych produktów. Priorytetem Europ Assistance jest dbanie o bezpieczeństwo swoich klientów 24 godziny na dobę w każdym dniu tygodnia.  Aby sprostać wymaganiom klientów i jak najlepiej spełnić ich potrzeby Grupa wprowadza indywidualne rozwiązania, przygotowywane specjalnie dla poszczególnych klientów.

Europ Assistance posiada szeroką gamę produktów ubezpieczeniowych, typu assistance: w domu, w podróży oraz na drodze. Mając do dyspozycji tak szeroki wachlarz usług, klient może liczyć na kompleksową pomoc w każdym z obszarów życia.

Oferta Europ Assistance jest ekskluzywną ofertą przygotowaną wyłącznie dla sieci Asist. Jesteśmy pierwszą multiagencją w Polsce, z którą Europ Assistance podjęło współpracę.

Assistance podróżny - pakiet "Pomoc w podróży"

Europ Assistance zapewnia kompleksową opiekę klienta podczas jego pobytu za granicą. W skład ubezpiczenia podróżnego wchodzą między innymi:

 • interwencja lekarska oraz opieka specjalistów w miejscu przebywania klienta, bez konieczności dalekiego przemieszczania się w razie choroby lub wypadku;
 • bezpłatny specjalistyczny transport medyczny do odpowiedniej placówki medycznej;
 • profesjonalna repatriacja medyczna do kraju;
 • możliwość skorzystania z pomocy tłumacza w razie wypadku lub zachorowania za granicą;
 • opieka nad dziećmi lub osobami niesamodzielnymi - jeśli ich opiekunem w podróży była osoba, która zachorowała lub uległa wypadkowi;
 • organizacja i pokrycie kosztów wizyty osoby bliskiej (członka rodziny, przyjaciela) u klienta, który został hospitalizowany za granicą;
 • dosłanie klientowi hospitalizowanemu za granicą jego rzeczy osobistych;
 • organizacja i pokrycie kosztów dodatkowego zakwaterowania klienta za granicą po hospitalizacji, jeżeli z przyczyn medycznych jego powrót do kraju od razu po zakończeniu leczenia nie jest możliwy;
 • informacje na temat lekarzy, stomatologów, szpitali, aptek, dostępności leków, a także ogólne informacje dotyczące funkcjonowania służby zdrowia w danym kraju.

W Europ Assistance w ofercie assistance podróżnego istnieje możliwość wyboru spośród trzech opcji ubezpieczenia: standard, premium i maksimum.

Rodzaj świadczenia

Suma ubezpieczenia

Standard 40 000 PLN

Premium 100 000 PLN

Maksimum 250 000 PLN

Ubezpieczenie kosztów leczenia (w tym hospitalizacja,

leczenie ambulatoryjne)

Suma ubezpieczenia

Transport medyczny

Transport chorego do kraju zamieszkania

Transport dzieci towarzyszących w podróży

Transport i pobyt osoby bliskiej

220 EUR dziennie / max. 5 dni / max. limit 2 000 EUR na zdarzenie

Wcześniejszy powrót do kraju zamieszkania

2 000 EUR

Transport zwłok

100% SU

Transport osób bliskich do kraju zamieszkania

w razie śmierci Ubezpieczonego

100% SU

Opóźnienie bagażu

300 EUR

Podróżny serwis concierge

Bez limitu

Poszukiwanie i ratownictwo

6 000 EUR

Pomoc tłumacza

Bez limitu

Pomoc prawna

1 000 EUR

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

w życiu prywatnym

 

50 000 PLN

50 000 PLN

Tabela: Wybrane elementy oferty assistance podróżnego.

Zobacz OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

 

Assistance samochodowy - pakiet "Pomoc na drodze"

W Europ Assistance posiada w swojej ofercie pełen zakres ubezpieczeń komunikacyjnych. Assistance samochodowy zapewnia między innymi:

 • szybką interwencję pomocy drogowej - naprawę pojazdu w miejscu awarii w średnim czasie nie przekraczającym 30 minut;
 • holowanie pojazdu do Autoryzowanej Stacji Obsługi lub specjalistycznego warsztatu, jeżeli awarii nie można usunąć w miejscu zdarzenia;
 • nocleg dla kierowcy i pasażerów - jeśli naprawa pojazdu potrwa dłużej niż jeden dzień, a awaria miała miejsce w trasie;
 • możliwość bezpłatnego wynajmu samochodu zastępczego na czas naprawy pojazdu;
 • zapewnienie kontynuacji podróży dla kierowcy i pasażerów - taksówką, pociągiem lub samolotem;
 • odprowadzenie samochodu do miejsca zamieszkania Klienta lub do miejsca, będącego celem jego podróży po usunięciu usterki;
 • dostarczenie do warsztatu naprawiającego pojazd niezbędnych części zamiennych;
 • pokrycie kosztów parkowania pojazdu na dozorowanym parkingu, jeżeli zajdzie taka potrzeba;
 • dowóz paliwa do miejsca, w którym znajduje się pojazd;
 • zapewnienie kierowcy zastępczego;
 • bogaty serwis informacyjny dotyczący m. in. warunków pogodowych, sugerowanych połączeń i objazdów, lokalizacji stacji benzynowych i warsztatów, sytuacji na przejściach granicznych itp.

W Europ Assistance w ofercie assistance samochodowego istnieje możliwość wyboru spośród trzech opcji ubezpieczenia: standard (Polska), premium (Europa) i maksimum (Europa).

Sytuacja, w jakiej przysługuje świadczenie

Świadczenie assistance

Limit na zdarzenie / liczba interwencji w roku ubezpieczeniowym

Standard (Polska)

Premium (Europa)

Maksimum (Europa)

Assistance samochodowy

Suma ubezpieczenia na jedno zdarzenie

5 000 PLN

10 000 PLN

10 000 PLN

·         Awaria, przebita opona, brak paliwa, kradzież pojazdu

·         Wypadek drogowy

Usprawnienie pojazdu na miejscu zdarzenia lub

3 razy / bez limitu

4 razy / bez limitu

Holowanie pojazdu

3 razy / max. 50 km

4 razy / max. 150 km na terenie RP, do najbliższego warsztatu poza RP

4 razy / max. 300 km na terenie RP, do najbliższego warsztatu poza RP

Wymiana opon

1 raz / bez limitu

2 razy / bez limitu

Dostarczenie paliwa

1 raz / bez limitu

2 razy / bez limitu

Parkowanie pojazdu

-

2 razy / 200 PLN

Świadczenie zamienne po holowaniu przez Centrum Alarmowe

Samochód zastępczy

-

3 doby

14 dób na terenie RP, 3 doby poza RP

Zakwaterowanie w hotelu kierowcy i pasażerów

-

3 doby / max. 500 PLN / osoba

 

Transport kierowcy i pasażerów

-

bilet PKP I klasa lub autobusowy lub taxi

Odbiór pojazdu

-

bilet PKP I klasa lub autobusowy

Informacja o procedurze postępowania w razie wypadku drogowego

Bez limitu

Na życzenie Ubezpieczonego

Informacja o firmach świadczących usługi pomocy drogowej

Bez limitu

Infolinia motoryzacyjna

Bez limitu

Tabela: Wybrane elementy oferty assistance samochodowego.

Zobacz OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

 

Assistance domowy - pakiet "Pomoc w domu"

Aby klient mógł czuć się bezpiecznie w miejscu zamieszkania Europ Assistance przygotowało ofertę ubezpieczeń pod nazwą Assistance domowy. W skład tej oferty wchodzi:

 • natychmiastowa interwencja fachowca przy awariach domowych instalacji;
 • interwencja serwisanta sprzętu RTV, AGD lub komputerowego;
 • pomoc i zabezpieczenie mieszkania w przypadku włamania, z możliwością zorganizowania dozoru mienia lub jego transportu do innego, wskazanego miejsca;
 • zakwaterowanie w hotelu wraz z transportem, dla klienta i jego bliskich jeżeli mieszkanie klienta nie nadaje się do użytku;
 • pomoc informacyjna - adresy i telefony służb, które trzeba powiadomić o zdarzeniu, a także placówek, które mogą być przydatne w zaistniałym przypadku.

W Europ Assistance w ofercie assistance domowego istnieje możliwość wyboru spośród dwóch opcji ubezpieczenia: standard i premium.

Rodzaj świadczenia

STANDARD

PREMIUM

Interwencja specjalisty

500 PLN / 2 razy

800 PLN / 3 razy

Dozór / transport / przechowywanie mienia

1000 PLN / 2 razy jedno ze świadczeń do wyboru

Transport Ubezpieczonego i jego rodziny

1000 PLN / 2 razy jedno ze świadczeń do wyboru

Zakwaterowanie  Ubezpieczonego i jego rodziny

1000 PLN / 2 razy jedno ze świadczeń do wyboru

Interwencja specjalisty w  zakresie napraw sprzętu PC

-

800 PLN / 1 raz

Interwencja ślusarza

500 PLN / 1 raz

800 PLN / 1 raz

Wizyta lekarza pierwszego

kontaktu

400 PLN / 2 razy

400 PLN / 3 razy

Transport medyczny do

szpitala

800 PLN / 2 razy

Tabela: Wybrane elementy oferty assistance domowego.

Zobacz OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

 

Copyright by Wikryst

WIKRYST Katarzyna Jaworska

e-mail: wikryst@interia.pl
ul. Jana Pawła II 44, 06-100 Pułtusk
NIP: 568 142 65 23, REGON 146900644